2 Gru 2012

Kodėl namuose šalta?

Iš Jūsų namo nuolat kažkur dingsta šiluma?

Svarbu suprasti, kaip tai vyksta. Tada bus galima užkirsti tam kelią.

Pagrindiniai šilumos perdavimo būdai

Yra trys pagrindiniai šilumos perdavimo būdai. Supratus jų esmę ir veiksmingumą, galima efektyviausiai apšiltinti savo namą.

Kondukciniu (laidumo)

būdu šiluma perduodama per kūno daleles kūno viduje arba tarp besiliečiančių kūnų, kurių temperatūra skirtinga.
Pavyzdžiui, vieną metalinio strypo galą įkišus į karštą vandenį, palaipsniui įkais ir kitas strypo galas. Tokiu pat būdu patalpose esantis šiltas oras sušildo atitvarines konstrukcijas (lubas, sienas, grindis), kurios gautą šilumą perduoda šaltesniam orui kitoje konstrukcijos pusėje.
Kondukcinius šilumos nuostolius galima sumažinti didinant atitvarinių konstrukcijų šiluminę varžą.

Radiaciniu (spinduliavimo)

būdu šilumą perneša elektromagnetinės bangos, sklindančios nuo šilto kūno. Kito kūno sutiktos šios bangos gali vėl virsti šiluma. Taip patalpose esantys radiatoriai dalį šilumos gali išspinduliuoti per paprastus langų bei durų stiklus arba spinduliavimo būdu įkaitinti atitvarines konstrukcijas.

Šilumą pernešančias elektromagnetines bangas languose gerai atspindi selektyvinės naujų stiklo paketų dangos, o kitos atitvarinės konstrukcijos gali būti dengiamos blizgia aliuminio folija (pavyzdžiui, už radiatorių).

Konvekcijos

būdu šilumą perneša judantis oras. Šildant orą, kinta jo tankis. Šiltesnis oras yra lengvesnis (mažesnio tankio). Jis kyla aukštyn ir remiasi į viršutines atitvaras, sudarydamas didelį slėgį į jų paviršių. Per bet kokį atitvarinių konstrukcijų nesandarumą trykštantys šilto oro fontanai išneša šilumą, o vietoje „pabėgusio” šilto oro per įvairius nesandarumus apačioje įtraukiamas šaltas oras, kurį vėl reikia šildyti.

Šių nuostolių galima išvengti, didinant pastato konstrukcijų sandarumą.

Kokią reikšmę patalpų šiltumui turi kiekvienas iš šių būdų?

Remiantis JAV kompanijos „Architectural Energy Corporation” tyrimų rezultatais paaiškėjo, kad kondukcinis ir radiacinis šilumos perdavimo būdai (abu kartu) lemia tik apie 18% visų pastato šilumos nuostolių, o apie 80% šilumos nuostolių priežastimi yra konvekcija.

Taigi, pagrindinis šiltinimo tikslas – sustabdyti oro judėjimą atitvarinėse namo konstrukcijose, kad šiltesnis ir lengvesnis oras negalėtų kilti į viršų ir išnešti Jūsų pinigais sukurtos brangios šilumos.
Apie autorių: Robertas Karvauskas

Robertas Karvauskas pastatų šiltinimo analize užsiima nuo 1994 metų. Dalyvaudamas namų statymo procesuose, Robertas domėjosi ir tyrinėjo, kodėl namai netenka šilumos ir ką daryti, kad jie būtų sandarūs ir šilti. Analizuodamas šilumos išsaugojimo pastatuose principus, Robertas įsitikino, kad didžiausią įtaką šilumos išlaikymui pastatuose turi ne šiltinimo medžiagos sluoksnio varža, o pastato sandarumas. Plačiau skaitykite: sandarusnamas.lt

Palikite komentarą